สถานที่ท่องเที่ยว

 

เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง


หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หอพระบาง

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หอพระบาง
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หอพระบาง
 
แผนที่
 

ถ้ำติ่ง

ถ้ำติ่ง
ถ้ำติ่ง
 
แผนที่
 

พระธาตุพูสี

พระธาตุพูสี
พระธาตุพูสี
 
แผนที่
 

วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง
วัดเชียงทอง
 
แผนที่
 

วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม

วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม
วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม
 
แผนที่
 

วัดใหม่สุวันพูมาราม

วัดใหม่สุวันพูมาราม
วัดใหม่สุวันพูมาราม
 
แผนที่
 
+ วัดพระบาทใต้
แผนที่
 
+ วัดป่าโพนเพา
แผนที่
 
+ วัดล่องคูน
แผนที่
 
+ วัดจอมเพด
แผนที่
 
+ วัดแสนสุขขาราม
แผนที่
 
+ วัดคีรี
แผนที่
 
+ วัดเชียงม่วน
แผนที่
 
+ วัดศรีพุทธะบาท
แผนที่
 
+ วัดป่าฮวก
แผนที่
 
+ วัดมะหาธาตุ
แผนที่
 
+ วัดธาตุหลวง
แผนที่
 
+ วัดอาฮาม
แผนที่
 
+ วัดมะโนรม
แผนที่
 
+ วัดพูควาย
แผนที่
 
+ วัดโพนชัย
แผนที่
 
+ วัดจุมค้อง
แผนที่
 
+ วัดเชียงเหล็ก
แผนที่
 
+ วัดปากคาน
แผนที่
 
+ วัดพันหลวง
แผนที่
 
+ น้ำตกตาดกวงชี
แผนที่
 
+ น้ำตกตาดแส้
แผนที่
 
+ สวน น้ำดง
แผนที่
 
+ ตลาดมืด
แผนที่
 
+ บ้านซ่างไห
แผนที่
 
+ ศูนย์ผ้าทอ ไทลื้อ และจำหน่าย บ้านผานม
แผนที่
 
+ ร้านเครื่องเงิน บ้านผานม
แผนที่
 
+ ตลาดดารา
แผนที่
 
+ ตลาดจีน
แผนที่
 

เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง


+ ทุ่งไหหิน
แผนที่
 

เมืองคูน แขวงเชียงขวาง


+ วัดเพียวัด
แผนที่
 
+ พระธาตุฝุ่น
แผนที่
 

เมืองวังเวียง แขวงเวียงจัน


+ ถ้ำจัง
แผนที่
 
+ บูลากูน
แผนที่
 
+ ถ้ำปูคำ
แผนที่
 
+ ถ้ำน้ำ
แผนที่
 

นครหลวงเวียงจัน


+ ประตูชัย
แผนที่
 
+ หอพระแก้ว
แผนที่
 
+ พระธาตุหลวง
แผนที่
 
+ วัดสีสะเกด
แผนที่
 
+ วัดสีเมือง
แผนที่
 
+ วัดเชียงควน
แผนที่