อาหารพื้นเมือง

 

เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง


+ ตำบักหุ่ง, ส้มตำ
+ เฝอ
+ หมี่
+ ข้าวเปียก
+ ข้าวซอย
+ ข้าวปุ้น
+ ข้าวแล่งฟืน
+ แหนมเหลือง
+ แหนมขาว
+ แหนมดิบ / แหนมจืน
+ เอาะหลาม
+ เอาะ
+ หมก
+ ไค่แผ่น
+ ลาบ
+ ต้มแจ่ว
+ ซุป
+ แจ่ว
+ ใส้อั่ว
+ สลัดผักน้ำ
+ แกงหน่อไม้
+ ต้มเค็ม
+ ข้าวส้ม
+ หล๋นส้ม